To ludzie tworzą
organizacje!

To ludzie tworzą organizacje!

persolog to globalna firma szkoląca managerów HR, trenerów biznesu oraz prowadząca własną działalność szkoleniową skierowaną do osób zarządzających firmami oraz instytucjami.

Dowiedz się więcej

Wydawnictwo – szkolenia – coaching

Wydawnictwo materiałów szkoleniowych

Persolog oferuje profesjonalne narzędzia i materiały szkoleniowe, służące analizie, ocenie i rozwojowi kompetencji osobowych i społecznych. Wydajemy naukowo sprawdzone materiały – kwestionariusze, strategie, książki i inne ciekawe instrumenty szkoleniowe pomocne w codziennej pracy z ludźmi. Nasza oferta wydawnicza to szansa na systematyczny rozwój osobisty pracowników w oparciu o światowe standardy.  
 Aby uzyskać więcej informacji, napisz do nas: biuro@persolog.pl