> Nasza oferta – persolog Poland

To ludzie tworzą
organizacje!

Wydawnictwo – szkolenia – coaching

Wydawnictwo materiałów szkoleniowych

Persolog oferuje profesjonalne narzędzia i materiały szkoleniowe, służące analizie, ocenie i rozwojowi kompetencji osobowych i społecznych. Wydajemy naukowo sprawdzone materiały – kwestionariusze, strategie, książki i inne ciekawe instrumenty szkoleniowe pomocne w codziennej pracy z ludźmi. Nasza oferta wydawnicza to szansa na systematyczny rozwój osobisty pracowników w oparciu o światowe standardy.        Pobierz katalog wydawniczy 2012

Jaka tematyka interesuje Cię najbardziej?

 • Osobowość
 • Praca zespołowa
 • Zarządzanie sobą i własnym rozwojem
 • Strategia sprzedaży
 • Stres, konflikt
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Komunikacja
 • Postawy i wartosci
 • Rekrutacja i integracja pracowników
 • Weryfikacja kadr
 • Stworzenie wzoru miejsca pracy

Skorzystaj z naszej bogatej oferty materiałów szkoleniowych

Certyfikowani trenerzy korzystają z kompleksowych systemów optymalizujących i znacznie ułatwiających prowadzenie szkoleń. Dzięki temu firmom korzystającym z naszej oferty zapewniamy najwyższe standardy usług.

Nasze systemy bazują na Modelu osobowości persolog®, opartym na tendencji zachowań DIS oraz K oraz innych Modelach persolog®, takich jak Zarządzanie sobą w czasie czy Model działania w stresie. Te kompleksowe obszary aktywności trenerskiej wymagają odpowiedniego przygotowania. Dlatego też proponujemy szkolenia certyfikujące, które upoważniają do samodzielnego prowadzenia szkoleń oraz zakupu odpowiednich materiałów szkoleniowych.

>Certyfikacja- terminy