> Historia – persolog Poland

To ludzie tworzą
organizacje!

Korzenie naszego sukcesu

Historia

Historia firmy persolog sięga roku 1972, kiedy na rynku amerykańskim pojawił się model DISC, bazujący na teorii Williama Moultona Marstona. Model ten został przyjęty przez wielu autorów, był zmieniany i przeróżnie interpretowany – czego efektem jest to, że na rynku istnieje kilka jego wersji. W 1990 profesor John G. Geier założył firmę Geier Learning Systems Inc., która, opierając się na czterech typach zachowań: D – Dominujący, I – Inicjatywny, S – Stały oraz K – Krytyczny, opracowała narzędzia pozwalające na standardowe określanie wskaźnika osobowości w kontekście tendencji zachowań w konkretnych sytuacjach. W roku 2004 firma Geier Learning Systems Inc. przekazała prawa do swoich koncepcji i produktów firmie persolog GmbH z Remchingen w Niemczech na zasadzie wyłączności. persolog rozwija i rozpowszechnia te narzędzia na całym świecie. W Polsce jedynym oficjalnym partnerem persolog jest firma Team Factory Sp. z o.o.