> Specjalist materialy szkoleniowe – persolog Poland

To ludzie tworzą
organizacje!

Strategia sprzedaży i obsługi klienta

Strategia sprzedaży i obsługi klienta to wysokiej jakości pomoc zwiększająca wydajność rozmów sprzedażowych przeznaczona dla personelu działu obsługi klienta w biurze i w terenie.

Pozwala na lepsze dopasowanie się do klienta poprzez:

 • Określenie osobowości klienta dzięki umiejętności rozpoznania głównej tendencji zachowań
 • Analizę i planowanie rozmowy
 • Dostosowanie strategii do potrzeb klienta

Korzyści: pozwala na planowanie rozmowy oraz refleksję po jej przeprowadzeniu, systematyzuje pracę działów sprzedaży oraz serwisu, pozwala na dokumentowanie przebiegu rozmów handlowych, poprawia jakość serwisu i obsługi klienta.

Strategia rozmów telefonicznych

Strategia rozmów telefonicznych to narzędzie planowania oraz dokumentacji rozmów telefonicznych pomagające w:

 • Szybkiej ocenie rozmówcy
 • Rozpoznaniu jego specyficznych zachowań
 • Realizacji celów rozmowy
 • Poprawie komunikacji
 • Opracowaniu konkretnej strategii prowadzenia rozmowy

Zastosowanie: pracownicy działów sprzedaży i obsługi klienta, call centers i inne firmy wykorzystujące telemarketing.

Strategia zarządzania sobą w czasie

Strategia zarządzania sobą w czasie wyposaży cię w wachlarz możliwości doskonalenia zachowań i przyzwyczajeń związanych z zarządzaniem sobą           w czasie.

 • Skrypt szkoleniowy zawiera przegląd typów zachowań związanych z preferowanym stylem zarządzania czasem
 • Prezentuje główne style zarządzania sobą w czasie
 • Pozwala na opracowanie osobistego planu działania
 • Pozwoli poprawić efektywność pracy
 • Zaopatarzy cię w narzędzie weryfikacji postępów

Zastosowanie: bezcenne narzędzie dla wszystkich zainteresowanych zwiększeniem efyktowności wykorzystania czasu w pracy i życiu prywatnym.

Strategia rozmów z pracownikami

Strategia rozmów z pracownikami to praktyczne narzędzie do przeprowadzenia rozmowy rozwojowej z pracownikiem oraz pozwalająca na obiektywną ocenę jego osiągnięć w  pracy.

 • Skrypt szkoleniowy pozwala na ocenę zachowań pracowników
 • Zawiera przegląd typów zachowań
 • Pozwala na opracowanie planu rozmowy z pracownikiem
 • Pozwoli poprawić efektywność pracy
 • Zaopatarzy cię w narzędzie do dokumentacji rozwoju pracownika

Zastosowanie:  Strategia rozmów z pracownikami to narzędzie pozwalające pracownikom na refleksję zachowań w pracy, a ich szefom na wyznaczanie konkretnych celów oraz dokumentację ich realizacji. Firmy korzystające z systemów persolog zamawiają także: wytyczne do prowadzenia rozmów, plan rozmowy rozwojowej oraz formularz rozmowy rozwojowej.