> Zarządzanie sobą w czasie – persolog Poland

To ludzie tworzą
organizacje!