> Profil zachowań persolog – persolog Poland

To ludzie tworzą
organizacje!

Profil zachowań persolog® – tendencje zachowań D-I-S-K

Umiejętne nawiązywanie relacji

Profil zachowań persolog® to narzędzie samooceny, dzięki któremu można w przeciągu paru godzin poznać własne mocne strony opierając się na rozpoznaniu tendencji zachowań D–I–S oraz K (Dominacja, Inicjatywność, Stałość oraz Krytyczność). Celem narzędzia Profil zachowań persolog® jest zaprezentowanie solidnych metod uczenia się – w jaki sposób najlepiej pogłębić swoją wiedzę na temat własnego niepowtarzalnego stylu zachowania i jednocześnie zrozumieć zachowania innych ludzi. Profil udziela praktycznych wskazówek, w jaki sposób krok po kroku zacząć wprowadzać świadome zmiany oraz ulepszać strategię swojego postępowania. W przystępny i szybki sposób umożliwia określenie otoczenia zapewniającego jak największy sukces  w pracy i w życiu prywatnym.

Praca z Profilem zachowań pozwala na zdobycie wiedzy na temat środowisk, w jakich najefektywniej pracują osoby o innych profilach zachowania. Dwa etapy interpretacji Profilu zachowań persolog® umożliwiają przejście od ogólnego do szczegółowego sposobu rozpatrywania zagadnienia.

Wymierne korzyści to:

  • umiejętność świadomego i naturalnego dopasowania zachowania do profilu miejsca pracy
  • uświadomienie sobie zachowań oczekiwanych przez środowisko, np. w pracy
  • minimalizacja konfliktów i radzenie sobie ze stresem dzięki  poprawie relacji z ludźmi o odmiennych stylach zachowania
  • uświadomienie sobie faktu, że siła zespołów leży w ich różnorodności i umiejętności wykorzystania potencjałów ich członków
  • uświadomienie sobie naturalnych predyspozycji oraz obszarów wymagających zmian

Profil zachowań persolog® jest podstawowym narzędziem szkoleniowym, pozwalającym na osiąganie wymiernych wyników w relatywnie krótkim czasie, ponieważ:

  • jest szybki i łatwy w użyciu
  • dostarcza jasnych wyników i wskazówek działania
  • jest pragmatycznym narzędziem, które można wykorzystywać wielokrotnie
  • prowadzi do poprawy relacji
  • poprawia procesy sprzedażowe poprzez dobranie odpowiedniego stylu komunikacji w zależności od profilu zachowań klienta