> Filozofia – persolog Poland

To ludzie tworzą
organizacje!

Towarzyszymy ludziom w rozwoju

Filozofia

Jaki jest człowiek? Jacy jesteśmy? Na szczęście na te pytania nie ma prostej i jednoznacznej odpowiedzi – wszystkich ludzi nie da się zmierzyć jedną miarą. Różnorodność człowieka jest tym, co fascynuje nas w naszej codziennej pracy. Każda osobowość ma swoje mocne strony, określony potencjał oraz pewne ograniczenia. Poprawne rozpoznanie tych cech oraz umiejętność określenia ich poziomu pozwala na właściwe kierowanie swoim życiem – zarówno zawodowym, jak i osobistym. Opracowywanie strategii sukcesu i rozwoju osobistego to główny cel naszej działalności wydawniczej i szkoleniowej.

Wartości wyznacznikiem kierunku
Wartości wyznacznikiem kierunku

Podstawą filozofii persolog są wartości i godność człowieka. Według naszych doświadczeń czynniki te mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wymiernych sukcesów w prowadzeniu działalności gospodarczej. Długoterminowo jest to zasadniczy czynnik powodzenia systemów gospodarczych i społecznych.