> Profil osobowośći – persolog Poland

To ludzie tworzą
organizacje!

Silna osobowość to nie przypadek

Rozwój osobowości

Profil osobowości persolog®

Sukces w życiu zawodowym i prywatnym to najbardziej naturalne pragnienie każdego z nas. Prawdopodobnie jednak nie jesteśmy w stanie nawet przeglądnąć wszystkich książek prezentujących przeróżne idee, metody oraz konkretne wskazówki, jak najszybciej i najskuteczniej go osiągnąć. Możemy uczestniczyć w przeróżnych szkoleniach, nawet "programować" się, chodzić po rozżarzonych węglach lub potłuczonym szkle i słuchać wykładów przesympatycznych trenerów...

Tym czego jednak często brakuje, jest pewna stałość rozwoju w oparciu o realistyczny obraz naszej osobowości oraz umiejętność autorefleksji.

Model osobowości persolog® zapewnia zupełnie naturalne podejście do tego zagadnienia, które naszym zdaniem powinno być pierwszym krokiem wyznaczającym kierunek rozwoju. Poznanie samego siebie poprzez zdobycie realistycznego obrazu swojej osobowości w konteście konkretnych zachowań pozwala na skuteczniejsze i bardziej świadome kierowanie własnym rozwojem. Wykorzystanie drzemiącego w nas potencjału zależy przede wszystkim od umiejętności wzajemnego dopasowania naszych zamiarów i konkretnych działań – czyli naszego zachowania. Wewnętrzne przekonania o tym, jacy jesteśmy i jak się zachowujemy odbiegają często od tego, jak jesteśmy postrzegani przez nasze otoczenie. Dzięki Profilowi osobowości możemy świadomie dokonać znaczących zmian w naszym życiu.

Model osobowości persolog® opisuje i wyjaśnia zachowania ludzkie w konkretnych sytuacjach w oparciu o tendencje zachowań D–I–S oraz K . Narzędzie Profil osobowości persolog® składa się z trzech sekcji zawierających siedem poziomów interpretacji.

Część I: Analiza zachowania
Podstawą analizy są dwa kwestionariusze badające nasze zachowania w konkretnych sytuacjach.  Wyniki są nanoszone na trzy Diagramy. Każdy z nich stanowi podstawę do analizy otrzymanych danych na siedmiu poziomach interpretacji.

Część II: Siedem poziomów interpretacji

Poziom interpretacji 1: Zrozumienie typów zachowań
Poziom ten wyjaśnia cztery główne tendencje w wymiarze osobowościowym oraz pozwala na określenie głównego typu osobowości, która determinuje nasze zachowania w konkretnych sytuacjach. Odpowiedź na pytanie, która z tendencji zachowań D–I–S lub K jest przez nas preferowana stanowi podstawę do dalszej pracy.

Poziom interpretacji 2: Reakcja na zmiany
Ten poziom interpretacji zajmuje się motywacjami stojącymi za preferowanymi przez nas zachowaniami. Celem jest tu umiejętność dopasowania zachowania do zmieniającego się otoczenia poprzez uświadomienie sobie naszych zamiarów i intencji.

Poziom interpretacji 3: Osobiste przekonania
Poziom ten zawiera zestawienie osobistych przekonań i naszego postępowania. Pytania, na które szukamy odpowiedzi to: jakie osobiste przekonania determinują moje działania? Czy i w jakim stopniu utrudniają one realizację moich celów? Czy są przeszkodą w drodze do sukcesu?

Poziom interpretacji 4: Rozwijanie strategii sukcesu
Ten poziom interpretacji to praca nad własnym profilem oraz wieloma konkretnymi informacjami i wskazówkami zawartymi w 13 punktach dotyczących różnych aspektów zachowania. Wychodząc od głównej tendencji poprzez motywacje i działanie pod presją dochodzimy do pytania co zrobić oraz z kim współpracować, aby być skuteczniejszym!

Poziom interpretacji 5: Radzenie sobie ze stresem
Celem tego poziomu jest określenie wewnętrznego napięcia oraz identyfikacja poziomu stresu i głównych czynników stresogennych.

Poziom interpretacji 6: Tendencje zachowań i dobór zadań
Ten poziom interpretacji zajmuje się zestawieniem czynności, które lubimy wykonywać, z preferowanymi zachowaniami, zbadanymi przez nas wcześniej przy pomocy kwestionariuszy Profilu osobowości persolog® wg tendencji D–I–S–K.

Poziom interpretacji 7: Praca w zespole
Ostatni poziom interpretacji Profilu osobowości persolog® dostarcza informacji o relacji pomiędzy głównymi typami zachowań a budowaniem efektywnych zespołów pracowniczych.

Część III: Autorefleksja

Dzięki wykorzystaniu takich narzędzi szkoleniowych,  jak Karty Intendo persolog® oraz innych samouczków można:

  • Pracować nad dopasowaniem swojego zachowania do zamiarów
  • Zidentyfikować blokady i rozpocząć pracę nad nimi
  • Dokonać refleksji na temat konfliktów
  • Opracować strategie radzenia sobie ze stresem
  • Zanalizować swoją rolę w zespołach celem polepszenia relacji