> Autorzy modeli – persolog Poland

To ludzie tworzą
organizacje!

Autorzy i naukowcy

Prof. John G. Geier, Prof. Dorothy Downey, oraz Rob Lebow to naukowcy i autorytety w dziedzinie badań kompetencji społecznych i osobowych, którzy wywarli znaczący wpływ na rozpowszechniane przez persolog publikacje i materiały szkoleniowe.

Pionier w dziedzinie badań profili osobowości

Prof. John G. Geier to naukowiec i twórca Modelu osobowości DISC, który znalazł powszechne zastosowanie w świecie pracy. To właśnie Prof. Geier przekazał licencję na ten model firmie persolog GmbH z Niemiec.

> więcej informacji o prof. Johnie G. Geierze

Autorytet naukowy i badacz ludzkich zachowań

Prof. Dorothy E. Downey  ukończyła studia wyższe w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz psychologii klinicznej i psychiatrii. Na polu naukowych badań uniwersyteckich zajmowała się koncepcjami działań na rzecz ochrony i wspierania zdrowia psychicznego pacjentów i ich rodzin w pracy klinicznej.

> więcej informacji o prof. Dorothy E. Downey

Jeden spośród 100 czołowych myślicieli

Rob Lebow, zaliczany od 2005 do grupy 100 czołowych myślicieli („Thought Leaders”) świata, dyrektor generalny LCI (Lebow Company, Inc.), międzynarodowej firmy badawczej oraz szkoleniowej. Według Instytutu Badań Opinii Publicznej Dunn & Bradstreet LCI należy do najlepszych firm treningowych w USA.

> więcej informacji o Robie Lebow