> Model osobowości – persolog Poland

To ludzie tworzą
organizacje!

Model osobowości

Zdrowe relacje w zespołach

Model osobowości persolog® to nie tylko szereg  narzędzi do pracy nad sobą, ale przede wszystkim system zapewniający szeroki zakres tematów szkoleniowych:

 • rozwój osobisty
 • coaching
 • przywództwo
 • trening sprzedawców
 • trening zespołów
 • rekrutacja
 • adaptacja pracowników
 • zapobieganie konfliktom

Pozwala on na świadome kierowanie własnym rozwojem oraz maksymalne wykorzystanie potencjałów – własnego oraz pracowników. Dzięki pracy z Modelem możemy opracować indywidualną strategię poprawy skuteczności działania. Wykorzystanie narzędzia Profil osobowości persolog® umożliwia w szczególności:

 • zdobycie realistycznego obrazu swojej osobowości
 • poznanie i zrozumienie innych typów osobowości
 • świadome kształtowanie relacji z innymi ludźmi

Narzędzie Profil zachowań persolog® pozwala na szybkie i sprawne rozpoznanie własnego podstawowego  stylu zachowania.  Wynik w postaci wskaźnika profilu zachowań umożliwia przede wszystkim refleksję na temat własnego zachowania w kontekście środowiskowym, w pracy lub w życiu prywatnym. Innymi słowy umożliwia on podniesienie poziomu świadomości  własnych zachowań. Profil zachowań persolog® pozwala na poznanie mocnych oraz słabych stron własnego zachowania oraz przeanalizowanie stylu pracy.

 • lepsza komunikacja w zespołach pracowniczych
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktami
 • motywacja
 • dopasowanie zachowań do wymagań miejsca pracy

Broszura persolog - Trening osobowości