> Prof. John G.Geier – persolog Poland

To ludzie tworzą
organizacje!

Pionier w dziedzinie profili osobowości

Prof. John G. Geier

Prof. John G. Geier opracował koncepcję „szkolenia instrumentalnego”, która stanowi pomost między teorią a realnym światem naszej pracy i życia prywatnego. Jako kierownik Katedry Nauk Behawioralnych na Uniwersytecie Minnesota poświęcił się badaniom narzędzi oceny kompetencji społecznych. Dzięki współpracy prof. Geiera z dr Lawrence Meskin (w tym czasie na stanowisku kanclerza Uniwersytetu Colorado), znany już Profil DISC został poddany rygorom programu badań uniwersyteckich. Prof. Geier rozwinął i udoskonalił liczne narzędzia oceny oraz stworzył możliwości samodzielnego posługiwania się nimi, opracowywania wyników i ich interpretacji. Badania Geiera uwiarygodniły słabo znaną pracę Williama Moultona Marstona z 1928 roku   „Uczucia zwykłych ludzi” (ang. "Emotions of Normal People")  oraz jego teorię dotyczącą dominacji (ang. Dominance), motywacji (ang. Inducement), posłuszeństwa (ang. Submission) i podporządkowania (ang. Compliance). Badania i narzędzia prof. Geiera pobudziły do działania wielu naśladowców, ale na polu teoretycznym nastąpiło niewielkie poszerzenie wiedzy. W roku 1980 prof. Geier, niezadowolony z istniejących modeli DISC, rozpoczął wraz z prof. Dorothy Downey, swoją długoletnią współpracowniczką na uniwersytecie, prace nad obszerną teorią obejmującą interpretację relacji międzyludzkich, czynników intrapersonalnych i środowiskowych. Praca „Energetyka osobowości” (ang. "Energetics of Personality") wydana w 1989 roku zaprezentowała teorię, która stała się bodźcem do opracowania szeregu nowych narzędzi oceny, wśród których znalazł się Profil osobowości (ang. Personality Factor Profile).